Prawo cywilne

Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe oraz reprezentuje klientów indywidualnych przed sądami m.in.w sprawach o: ochronę dóbr osobistych, ubezwłasnowolnienie, uznanie za zmarłego zaniechanie bezprawnego naruszania prawa do firmy, zapłatę przeciwko zbywcy i nabywcy przedsiębiorstwa, naprawienie szkody wskutek ujawnienia informacji …

czytaj dalej…