Elementy 0

Kancelaria Adwokacka "KAZUS"

Adwokat Joanna Kaźmierczak

Radom,  ul. 25 Czerwca 45/5

filia kancelarii w Zwoleniu
Zwoleń, ul.Krakowska 15A

Tel.510-588-307

kancelaria@kazus.eu

W celu zapewnienia w Kancelarii Adwokackiej właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa sanitarnego, w tym zapobiegania zarażeniami wirusem SARS-CoV-2 i zachorowaniem na COVID-19 oraz ochroną zdrowia i życia pracowników i interesantów oraz osób trzecich uprzejmie prosimy o punktualne przybywanie na umówione spotkanie.
Osoby wchodzące do Kancelarii proszone są o nałożenie własnej maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos.
Po wejściu do Kancelarii prosimy o dezynfekcję rąk.
Dziękujemy !

Napisz mail ✉Zadzwoń ☎

   Witam na stronie Kancelarii Adwokackiej „Kazus” Adwokat Joanny Kaźmierczak.

KANCELARIA ADWOKACKA mieści się w Radomiu przy ul.25 Czerwca 45/5, filia adwokackiej kancelarii znajduje się w Zwoleniu na ul.Krakowskiej 15A. Specjalizujmy się w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych, wykroczeń oraz gospodarczych. Adwokat Joanna Kaźmierczak prowadzi doradztwo prawne i obsługę prawną firm i podmiotów gospodarczych. Zapraszamy do odwiedzenia kancelarii od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17:00 lub telefonicznego umówienia się na dogodny dla Państwa dzień i godzinę. Bezpośredni kontakt telefoniczny jest możliwy pod numerem telefonu 510-588-307 oraz 48-363-25-47. Kancelaria Adwokacka „KAZUS” na podstawie udzielonego pełnomocnictwa może reprezentować Państwa interesy na terenie całego kraju. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów przebywających w odległych częściach Polski oraz poza jej granicami umożliwiamy powierzenie sprawy oraz jej poprowadzenie na odległość, jak również uzyskanie porady za pośrednictwem poczty e-mail. Kancelaria Adwokacka w Radomiu świadczy kompleksową pomoc prawną obejmującą obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jak i pełny zakres usług przeznaczonych dla klientów indywidualnych. Jednostkowe podejście do Klienta oraz profesjonalizm, pozwalają na zaplanowanie odpowiedniej strategii działania, mającej na celu wypracowanie optymalnych w danej sytuacji rozwiązań.

Podejmując współpracę z Kancelarią otrzymujecie Państwo pewność, iż powierzone nam sprawy będą prowadzone z pełnym zaangażowaniem oraz poszanowaniem prawa Klienta do zrozumiałej dla niego informacji o stanie sprawy, na każdym etapie postępowania. Zyskacie również Państwo sprzymierzeńców, którzy będą gotowi bronić Państwa interesu w każdej sytuacji. Prowadzimy sprawy na terenie między innymi następujących miast: Radom, Szydłowiec, Kozienice, Zwoleń, Iłża, Pionki, Lipsko, Przysucha, Grójec, Warka, Białobrzegi, Puławy, Gózd, Makowiec, Skaryszew oraz okolicznych miejscowości. Nasza kancelaria szczyci się dużą skutecznością oraz bogatym doświadczeniem. Dobre opinie adwokatów naszej kancelarii są wynikiem dużego zaangażowania w powierzone sprawy.

Specjalizacje

Prawo karne

Obrona w postępowaniu przygotowawczym, przed sądem I i II instancji, kasacyjnym oraz wykonawczym, reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych oraz powodów cywilnych na każdym etapie postępowania, sporządzenie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, prywatnych aktów oskarżenia, pism procesowych oraz środków zaskarżenia.

~

Prawo cywilne

rozwód, postępowania o zapłatę należności, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta, ochrona dóbr osobistych, sprawy spadkowe , ochrona własności intelektualnej, eksmisja, weksle, zabezpieczenie roszczeń , roszczenia konsumentów

i

Prawo rodzinne

sprawy o rozwód, separację, sprawy o podział majątku, sprawy o alimenty, podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów, sprawy o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego, sprawy o unieważnienie małżeństwa, sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa bądź macierzyństwa, sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy o uregulowanie, zawieszenie, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, sprawy o ubezwłasnowolnienie, sprawy z zakresu opieki i kurateli, a także o przysposobienie.

Prawo gospodarcze

rejestracja oraz przeprowadzanie zmian danych podmiotów gospodarczych w odpowiednich rejestrach, przekształcanie podmiotów gospodarczych, reprezentowanie podmiotów gospodarczych w sprawach o zapłatę, w postępowaniu ,w przedmiocie zaskarżenia uchwał organów, o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, sporządzanie umów, statutów, uchwał, regulaminów oraz innych aktów wewnętrznych, nadzór nad prawidłowym przebiegiem zgromadzeń

Prawo spadkowe

 stwierdzenie praw do spadku, wydziedziczenie, dział spadku, odrzucenie spadku, w tym w imieniu małoletniego, unieważnienie testamentu, dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku, zapisu i polecenia, sporządzenia testamentu, zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza.

Polityka prywatności

15 + 3 =

Sprawdź lokalizację

ZADZWOŃ DO NAS