Elementy 0

Kiedy decyzja o rozwodzie już zapadnie, najlepszym rozwiązaniem jest wizyta w kancelarii adwokackiej lub w innym miejscu, gdzie możemy uzyskać porady prawne. Rozwody prowadzone przez dobrych prawników zwykle przebiegają szybciej i sprawniej, szczególnie jeśli sprawa  ma się toczyć z orzekaniem o winie.

Pierwszym krokiem formalnym, jaki powinniśmy poczynić, aby rozwiązać małżeństwo, jest przygotowanie pozwu rozwodowego. Możemy napisać go samodzielnie, warto jednak powierzyć to zadanie adwokatowi i mieć pewność, że będzie zawierał wszystkie niezbędne informacje. Pozew o rozwód powinien być skierowany do Sądu Okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Konieczne jest podanie w nim dokładnych danych obu stron, informacji o tym, czy wnosimy o rozwód z orzekaniem o winie, czy bez oraz, czy strony podjęły próbę mediacji.

Bardzo ważne jest także uzasadnienie pozwu wyjaśniające, kiedy i dlaczego nastąpił trwały rozkład pożycia. Zastanawiając się jak zacząć sprawę rozwodową, należy pamiętać także o zasadzie prekluzji dowodowej. Jeśli wnosimy pozew o rozwód z orzekaniem o winie, powinniśmy przedstawić w nim wszystkie posiadane dowody winy małżonka oraz podać dane świadków i opisać sytuację, których będą dotyczyć ich zeznania. Do przygotowanego pozwu należy dołączyć oryginał skróconego aktu małżeństwa,  skrócone odpisy aktów urodzenia niepełnoletnich dzieci, a także dowód uiszczenia opłaty sądowej lub wniosek o zwolnienie z opłaty.

ZADZWOŃ DO NAS