Klienci indywidualni

 

– Oferta

Zakres pomocy prawnej udzielanej przez Kancelarię Adwokacką “Kazus” obejmuje obronę we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach (śledztwo, dochodzenie, postępowanie zwyczajne, postępowanie uproszczone, postępowanie przyspieszone, wnoszenie i popieranie apelacji, kasacji, wniosku o nadzwyczajne wznowienie postępowania, wniosku o ułaskawienie, wniosku o wydanie wyroku łącznego), reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i pomoc w zagwarantowaniu jego praw (sporządzanie i składanie zawiadomienia o przestępstwie, składanie wniosków dowodowych oraz zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia), reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego i obrona jego praw , reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych , reprezentowanie osób nie będących stronami np. zażalenie na bezzasadne zatrzymanie oraz na postanowienie o zarządzeniu lub zatwierdzeniu przeszukania.
Moja kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie prawa cywilnego udzielając porad prawnych, sporządzając pisma procesowe i reprezentując klientów przed sądami. Wielość spraw z zakresu prawa cywilnego sprawia, że zamieszczenie na niniejszej stronie wszystkich rodzajów spraw podejmowanych przez moją kancelarię jest niemożliwe. Każda sprawa jest inna, każda wymaga osobnego zastanowienia, analizy. Każda sprawa uczy czegoś nowego, z każdą sprawą zdobywam nowe doświadczenia.
Do najczęściej spotykanych spraw z zakresu prawa cywilnego prowadzonych w mojej kancelarii zaliczam:
– sprawy spadkowe
– zobowiązania
– służebności
– rozwody i separacje wraz z podziałem majątku wspólnego
– ustalenie władzy rodzicielskiej i ustalenie kontaktów z dzieckiem
– alimenty
– ochrona dóbr osobistych
Zapraszam do współpracy

Obsługa firm

ZADZWOŃ DO NAS