Elementy 0

Oferta kancelarii skierowana jest zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Świadczenie pomocy prawnej przez kancelarię odbywa się w zależności od potrzeb i wymagań klienta, głównie poprzez: udzielanie ustnych porad i konsultacji prawnych, reprezentowanie klienta przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji publicznej, udział w imieniu klienta w postępowaniach poprzedzających spór sądowy (próby ugodowe, mediacje, negocjacje).

OBSŁUGA PRAWNA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Prawo cywilne

 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • prowadzenie spraw o zasiedzenie, zniesienie współwłasności,
 • uzgadnianie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
 • przygotowanie projektów i opiniowanie umów,
 • prowadzenie spraw dotyczących zapłaty należności,
 • prowadzenie spraw dotyczących odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji.

Prawo Rodzinne i Prawo Spadkowe

 • prowadzenie spraw o rozwód,
 • prowadzenie spraw o podział majątku między małżonkami prowadzenie spraw o alimenty i ustalenie kontaktów z dziećmi,
 • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku i o dział spadku,
 • prowadzenie spraw o zapłatę zachowku,
 • doradztwo prawne w zakresie przyjęcia i odrzucenia spadku, sporządzenia ważnego testamentu.

Prawo Karne, Karne Skarbowe i Prawo Wykroczeń

 • reprezentacja w postępowaniach sądowych osób pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych.

Kontakt: Tel.510 588 307

ZADZWOŃ DO NAS