Elementy 0

Porady prawne Radom

Radom ul. 25 Czerwca 45/5
Tel. 506-792-110

– Kancelaria adwokacka kazus

W całym kraju powstało ponad 1500 punktów, w których pomoc prawna świadczona jest nieodpłatnie przez adwokatów i radców prawnych a także doradców podatkowych i absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem (w punktach pomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego).

Czy pomoc prawna świadczona w tych punktach jest wysokiej jakości ?

W naszej kancelarii pomoc jest odpłatna ale każdy klient może liczyć na gruntowne zapoznanie się z tematem oraz na kontynuowanie opieki procesowej w naszej kancelarii.

Dla kogo darmowa pomoc?

• młodzież do 26. roku życia,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• seniorzy po ukończeniu 65 lat,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Zapraszamy do kancelarii KAZUS

ZADZWOŃ DO NAS